Introduktion

MediYoga så som den har formats och utvecklats på MediYoga Institutet i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till. In i denna yogaform har vävts in grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten.

Dokumenterad effekt i svensk forskning

MediYoga är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett halvt dussin svenska studier på bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Karolinska Sjukhusets regi.

Skräddarsydda program

MediYoga som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker.

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga..


Om Göran BollGoranProfilFromMMOL

Göran Boll är internationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare, medlem av International Association of Yoga Therapist´s Advisory Council, grundare av och utvecklingsansvarig på MediYoga Institutet.

Sedan 1995 initiativtagare till och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala på svenska arbetsplatser har Göran genom åren introducerat dessa tekniker för mer än 40,000 personer på flera hundra av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser.

Tidigare själv verksam inom näringslivet leder Göran föredrag och introduktioner till yoga runt om i landet, på arbetsplatser, universitet, inom vården och även internationellt. 2004-2012 samarbetade Göran med Astra-Zeneca vars företagshälsovård, Hälsocenter löpande remitterade sjukskriven personal till Rehabyoga i MediYoga Institutets regi.

Internationellt ledde Göran, framför allt i Tyskland under flera år utbildning för yogalärare från olika traditioner som ville arbeta med yoga inom näringslivet. I Sverige var Göran huvudlärare för den internationella Kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm åren 2000-2008 och 2003-2006 ordförande i SKY – Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund.

Göran har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998, bl.a. i Karolinska Institutets regi och föreläste under perioden 2000-2005 om yoga inom ramen för KAM-programmet på K.I.s läkarutbildning. MediYoga finns idag inom bl.a. hjärt- och cancervården i Sverige. Sedan 2007 har Göran ett löpande forskningssamarbete med hjärtintensiven på Danderyds sjukhus som avser forskning på MediYoga för olika typer av hjärtproblem. Danderyds Sjukhus började 2010 som första sjukhus i Skandinavien använda MediYoga program i sin ordinarie rehabiliteringsverksamhet av hjärtinfarktpatienter.

2014 började Akademiska Sjukhuset i Uppsala en reguljär verksamhet med att erbjuda alla sina cancerpatienter MediYoga i grupp.

Görans vision

Att tillgängliggöra yoga för alla i alla delar av samhället, så att de som vill och behöver, på jobbet, inom vården och i skolan, på ett enkelt sätt kan börja utöva yoga utifrån sina önskningar och behov.