Våra produkter

Att träna yoga och meditation på egen hand är centralt för att du ska kunna få känn och mätbara effekter i dig själv. Som stöd för detta finns olika produkter och hjälpmedel att tillgå. Parallellt med onlinetjänsten finns MediYoga shop:


MediYoga Shop

Ett grundläggande syfte med produkterna i MediYoga Shop är att underlätta för den egna träningen hemma. Här hittar du bl.a. en skön ullmatta att sitta på, kompendier för ytterligare förkovran i olika yogiska ämnen och CD-skivor med lite längre yogapass du inte kan göra här.

Du kan bl.a. köpa startpaketen som testats i flera svenska studier på, rygg, stress, hjärta och högt blodtryck.

mediyogashop v4

www.mediyogashop.se