Forskning

Yoga är idag en väletablerad metod inom sjukvården och forskningsfältet är brett.


Svensk forskning på yoga

Ett grundläggande syfte i MediYoga är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället. I Sverige pågår forskning på MediYoga och MIMY sedan 1998. Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Centrum för Primärvårdsforskning och olika vårdcentraler runt om i landet är exempel på institutioner som undersöker yogans effekter på olika sjukdomar. Denna forskning har lett till att MediYoga sedan 2010 är en del av den svenska vården. Under 2014-15 startar flera stora studier på MediYoga och MIMY mot förmaksflimmer, hjärtsvikt, cancer och diabetes.

MediYoga internationellt

MediYoga börjar också röna forskarintresse internationellt, där det sedan mitten av 1900-talet finns mycket forskning på yoga och meditation. I Norge har man forskat på MediYoga vid Parkinson, i Finland startar under 2014-15 forskning på typ-1 diabetiker.

Medline

I den amerikanska databasen MEDLINE, som samlar 25% av världens alla forsningstidskrifter och där rymmer tiotals miljoner rapporter, finns tusentals publicerade studier som dokumenterar effekterna av yoga och meditation.

Länkar

  Du kan läsa mer om svensk forskning på MediYoga här
  Du kan läsa mer om all internationellt publicerad forskning på yoga och meditation i MEDLINE här