Om fokusområden

Introduktion

Den stress många lever med skapar ett komplext men samtidigt väldokumenterat orsakssamband, med autonoma reaktioner i nerv- och hormonsystem, spänning i djupt liggande muskulatur, där känslor av oro, rädsla, ångest, uppgivenhet m.fl., uppstår. Allt detta påverkar sömn, lust, aptit, ork och annat, vilket i sin tur påverkar hur kroppen fungerar, med försämrade tarmfunktioner, nedsatt immunförsvar, olika smärttillstånd m.m. som följd.

Parallellt med de västerländska förklaringsmodellerna har yogan sitt eget synsätt, ett energiperspektiv som bottnar i mångtusenårig kunskap om människan. Det är detta perspektiv som beskrivs nedan men det viktigaste för dig är hur du själv upplever yogan.


Viktigt

Yogaövningarna och de pass som erbjuds via denna tjänst ska INTE ses som en ersättning för vanlig medicinsk behandling eller av läkare ordinerad medicinering. MediYoga ska alltid ses som ett rent komplement till annan behandling, och du bör alltid, om du lider av någon form av kronisk sjukdom eller olika mentala, emotionella besvär, vända dig till vården först för rekommenderad behandling.

Du kan dock känna dig trygg i utövandet av yoga via denna tjänst, så länge du följer givna instruktioner och yogan inte medför smärta eller obehag. MediYoga erbjuds sedan 2010 till olika patientgrupper på mer än 100 sjukhus och vårdcentraler i Sverige, Norge och USA

  Du kan läsa mer om det här

Bland nedan listade områden väljer du de som berör dig mest så rekommenderar systemet övningar och pass åt dig.


Fokusområden

Allergi

Detta fokusområde ska du välja om du har någon form av allergiska besvär

Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på olika retande ämnen, i omgivningen. Det finns många typer av allergier och allergisjukdomar och i Sverige är det vanligast att man är allergisk mot pollen och pälsdjur, men kvalster- och mögelallergi förekommer också, liksom olika typer av kontaktallergi. Det finns även ett starkt samband mellan allergi och astma. Yogiskt sett kopplas allergier av olika slag till hjärtchakrat.

Andning

Detta fokusområde ska du välja om du har någon form av andningsbesvär

Andning är det enskilt viktigaste vi ägnar oss åt i livet. Vi andas i genomsnitt 20.000 gånger per dag och många får problem med sin andning: Astma, KOL, allergiska besvär m.m. Andningen är central i alla yogaövningar och alla pass vi lär ut här. Det finns bland de korta 11-minuterspassen på denna tjänst flera rena andningspass du kan utöva om du har någon form av andningsproblematik.

Axlar / Skuldror

Detta fokusområde ska du välja om du känner dig stel eller har ont i övre ryggen - bröstrygg, axlar, skuldror.

Axlar och skuldror är tillsammans med höfter och bäcken ett av de tydliga spänningsområdena i kroppen. Utifrån ett yogiskt perspektiv säger man att vi ”bär världens alla bördor på våra axlar”, det är här vi ”lägger locket på” osv. Vi bär starka känslor på insidan som vi inte alltid får ur oss. Sådana förhållningssätt kopplat till stress kan bidra till att skapa stelhet, spänning och smärta i denna del av kroppen.

Bihålor

Detta fokusområde ska du välja om du ofta råkar ut för bihåleinflammation eller har nästäppa.

Utifrån ett yogiskt perspektiv är bihålorna mångfacetterade. Luktsinnet kopplas till rotchakrat. Andningen genom näsan, där bihålorna spelar en viktig roll i att fukta och värma inandningsluften kopplas till hjärtchakrat. Samtidigt finns bihålorna geografiskt i den delen av kroppen där hals- och pannchakrat sitter. Obalans här kan handla om att jag behöver ett eget utrymme som jag inte upplever att jag får, vilket skapar irritation och frustration. Jag kanske har svårt att uttrycka och stå för det jag tycker och känner, alternativ känner jag mig kluven och dragen i olika riktningar samtidigt som jag kanske överanalyserar situationen.

Blodtryck

Detta fokusområde ska du välja när du har förhöjt blodtryck (från 140/90) eller äter blodtryckssänkande läkemedel.

Högt blodtryck handlar enkelt uttryckt om att blodkärlen drar ihop sig och då stiger trycket i ”ledningarna”. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan detta handla om stress, att känna stor press och ha höga krav på sig – och att i detta klimat ändå pressa sig över alla gränser. Det kan finnas jobbiga känslor med: Det som genom evolutionen har varit en överlevnadsfunktion skapar i det moderna samhället kronisk stress och stora problem för hjärta och kärl.

Depression

Detta fokusområde ska du välja när du känner dig nedstämd, lider av en klinisk depression eller utmattningssyndrom.

Depression som idag är ett av våra stora folkhälsoproblem kan uppstå utifrån en djup besvikelse, en förlust, ett svek eller misslyckande som vänds inåt. Livet tappar sin mening, man känner sig hjälplös, fastnar i ett inre mörker varifrån man inte hittar ut. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan detta handla om att jag vill bli ”räddad” i mitt liv, kanske anklagar jag andra för sådant som inte fungerar i mitt liv. Jag sitter fast i gamla mentala mönster där jag inte orkar ta mig för saker. Undertryckt ilska och bitterhet kan vara en del i detta.

Hjärta

Detta fokusområde ska du välja när du har hjärtrelaterade besvär t.ex. hjärtsvikt, förmaksflimmer, högt blodtryck, men även emotionella utmaningar t.ex. sorg, kris etc.

Hjärtat som även utifrån ett yogiskt perspektiv är centralt inom oss, handlar mycket om känslor. Kärlek, empati och förlåtelse är centrala aspekter för det yogiska hjärtat. Hjärtproblem kan då handla om långvariga emotionella problem, en brist på glädje i tillvaron, inre stress, en underliggande känsla av att vara oälskad. Jag blockerar för kärlek in i mitt liv.

Hud

Detta fokusområde ska du välja när du har eksem, klåda, psoriasis, torra fläckar, acne eller andra hudbesvär.

Huden är ett organ som skyddar oss, en del av både immunförsvaret och vår andning. Utifrån ett yogiskt perspektiv kopplas huden till hjärtchakrat. Obalans här kan handla om ängslan, överkänslighet, rädsla för hot eller förändringar av olika slag, eller gamla ouppklarade saker som inte längre går att hålla under ytan. Jag kanske känner mig obehaglig till mods i min egen kropp, upplever mig själv ”hudlös” och dömer mig hårt.

Höfter / Bäcken

Detta fokusområde ska du välja när du har spänningar i ljumskar, höfter, ländrygg, är i behov av bäckenbottenträning (tex efter förlossning).

Tillsammans med axlar och skuldror är höfter och bäcken ett av kroppens tydliga spänningsområden, kopplade till andra chakrat, sexualchakrat. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan obalanser här handla om en känsla av för lite lust och för mycket ansvar, frustration och skuldkänslor. Jag kanske känner mig undervärderad och ouppskattad, utnyttjad alternativt osedd. Här kan finnas en rädsla för att gå vidare och ta beslut i mitt liv.

Hormonsystem

Detta fokusområde ska du välja när du har PMS, hormonobalanser (tex sköldkörtelobalans) eller vid infertilitet.

Utifrån ett yogiskt perspektiv kallar man de endokrina körtlarna för ”väktarna av vår hälsa”. Yogan kopplar körtlarna till djupare aspekter av vårt energisystem – chakrasystemet, och erbjuder specifika övningar för alla våra endokrina körtlar. Tallkottkörteln påverkar bl.a. sömnen (kronchakrat). Hypofysen dirigerar de flesta körtlarna (pannchakrat) sköldkörteln styr ämnesomsättningen (halschakrat), thymus påverkar immunförsvaret (hjärtchakrat), bukspottkörteln är involverad i matsmältning och via insulinet näringsupptag på cellnivå (magchakrat), könskörtlarna påverkar bl.a. lust och menscykel (sexualchakrat) och binjurarna påverkar kroppens stressnivåer (rotchakrat).

Käkar

Detta fokusområde ska du välja när du har spända käkar, gnisslar tänder, spänningshuvudvärk.

Käkarna hör tillsammans med nacke, hals och sköldkörtel till halschakrat som står för sanning och kommunikation. Att vara sann både mot mig själv och mot min omvärld. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan spända käkar bl.a. handla om undertryckande av behov och känslor, att inte kunna uttrycka vad jag känner och vill. Jag kanske har en massa skuldkänslor eller ilska och bitterhet inom mig som jag inte förmår att uttrycka.

Leder

Detta fokusområde ska du välja när du har artros, artrit och andra ledgångsbesvär.

Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar leder om förändring av riktning i livet och hur lätt eller svårt jag har för att göra detta. Lederna relaterar till andra chakrat, sexualchakrat. Obalans här kan handla om att uppleva att jag sitter fast i gamla föreställningar, är kritisk mot både mig själv och andra.

Mage / Tarmar

Detta fokusområde ska du välja när du har matsmältningsproblem (tex förstoppning), IBS, Chrons syndrom och andra mag- och tarmrelaterade besvär.

Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar mage och tarmar om kraft och energi. Mage och tunntarm kopplas till magchakrat, tjock- och ändtarm kopplas till rotchakrat. Obalanser här kan handla om stress, ilska och rädsla eller smärta i livet. Att sitta ”fast” i ett begränsat tankesätt, att pressa sig för hårt och för länge. Tarmarna handlar mycket att hålla fast vid det gamla, inte släppa taget - kontrollbehov.

Mat

Detta fokusområde ska du välja när du har ätstörningsproblematik.

Problem med maten är ett komplext kapitel, som energimässigt länkar till flera chakra, alla de nedersta tre (rot, sexual och magchakra) kan vara involverade, tillsammans med hjärtchakrat. Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar matproblematik mycket om känslor, att trycka undan känslor, använda mat som tröst eller flykt, Här kan finnas kontrollbehov, eller behovet att fylla ett inte tomrum. Jag kan ha svårt att bearbeta olika upplevelser och ha svårt för förändringar i livet. Maten tröstar och kontroll över maten ger mig en känsla av kontroll i livet.

Menopaus

Detta fokusområde ska du välja när du har hormonobalanser i samband med menopaus och klimakterium.

Menopausen är ett naturligt tillstånd för alla kvinnor som yogan kopplar till sexualchakrat. Många kvinnor får olika besvär i samband med klimakteriet. Vid sidan av de rent hormonella förklaringarna finns också andra, kulturella faktorer, då klimakteriet kan upplevas olika inom olika kulturer.

Migrän / Huvudvärk

Detta fokusområde ska du välja när du har migrän och spänningshuvudvärk.

Migrän och huvudvärk som sitter i huvudet och är en av våra stora folksjukdomar kan yogiskt många gånger länkas till rotchakrat. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan det t.ex. handla om kontrollbehov, att ha högra egna krav och samtidigt uppleva ett inre motstånd mot att bli, eller uppleva sig bli pådriven utifrån. Här kan finnas ett stort behov av att få bekräftelse samtidigt som man kanske självkritiskt avfärdar sina egna behov och sätter andras främst.

Nacke / Hals

Detta fokusområde ska du välja när du har problem med stämband, halsmandlar, sköldkörtel eller spänningar/värk i nacke och käkar.

Nacken är en känslig del av kroppen. De allra flesta får ont här någon gång i livet. Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar nacke och hals om kommunikation och om att vara sann. Problem här kan antyda en oförmåga att ge uttryck för det som är sant för en själv. Jag kanske tänker och analyserar för mycket istället för att känna och ge uttryck för känslan.

Nervsystem

Detta fokusområde ska du välja när du har neurologiska obalanser, utmattningssyndrom, emotionella svängningar och psykiska obalanser.

Nervsystemet är ett biologiskt signalsystem som koordinerar kroppens funktioner med hjälp av elektriska och kemiska impulser. Även utifrån ett yogiskt perspektiv står nervsystemet för kommunikation och förmedling av information. Obalans i nervsystemet kan handla om stress och överansträngning, om en inre rädsla eller kamp, skuldkänslor mm som leder till att kommunikationen blockeras.

Rygg

Detta fokusområde ska du välja när du har spänningar eller värk i ländrygg, korsrygg, bröstrygg, diskbråck och andra ryggrelaterade besvär.

Ryggen är precis som nacken en känslig del av kroppen, där många människor får ont eller andra problem någon gång i livet. Utifrån ett yogiskt perspektiv representerar ryggen stödet i livet. Ospecifika ryggproblem kan yogiskt sett handla om rädsla, skuldkänslor, ekonomisk oro eller en upplevd brist på känslomässigt stöd i olika sammanhang.

Rädsla / Ångest

Detta fokusområde ska du välja om du har fobier, rädslor, panikångest etc.

Rädsla är en känsla, men också en fundamental instinkt kopplad till reptilhjärnan, som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, äkta eller inbillade. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan det finnas kopplingar till en grundläggande otrygghet, att ha ett starkt kontrollbehov, att känna sig övergiven, utanför eller orättvist behandlad av livet.

Smärta

Detta fokusområde ska du välja om du har kronisk smärta, t.ex. fibromyalgi eller akut smärta t.ex. ryggskott.

Smärta kan vara fysisk, kopplad till vävnader eller till nervsystemet. Den kan vara psykisk och den kan också komma ur okända underliggande mekanismer (idiopatisk smärta). Utifrån ett yogiskt perspektiv kan smärta, vid sidan av dessa orsaker, handla om stopp/stagnation i olika flöden i kroppens energisystem. Många gånger är andningen, eller bristen på djup andning med som en av faktorerna vid olika smärttillstånd.

Stress

Detta fokusområde ska du välja om du upplever mycket problem med stress och utmattning i ditt liv.

Stress är en integrerad del av livet för de flesta av oss. Ofattbara mängder information läggs varje dag upp på Internet. Stress och stressrelaterade ohälsa tar en allt större andel av samhällets resurser. Att lära sig leva med och kunna hantera de olika stressfaktorer som finns i våra liv blir allt viktigare för hälsan och välbefinnandet.

Här har yoga och meditation, i ett flertal studier, både i Sverige och internationellt. Stresshantering är central i alla övningar och alla pass vi lär ut här. Det finns bland de korta 11-minuterspassen på denna tjänst flera pass som t.ex. via lugn andning påverkar och reducerar stressen inom oss.

Sömn

Detta fokusområde ska du välja om du har svårt att somna, sover ytligt, vaknar flera gånger per natt etc.

Problem med sömnen är vanligt. Var tredje person har det och var tionde får svåra problem. Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar störda sömnmönster om obalanser i dina nedre chakra, om stress, ängslan och otrygghet. Oro av olika slag, malande tankar som inte går att stänga av. På ett djupare plan kan det handla om en brist på tillit till själva livsprocessen.

Underlivet

Detta fokusområde ska du välja när du har underlivsrelaterade besvär, t.ex. urinvägsinfektion, prostataproblem, vestibulit, sexuella problem (t.ex. nedsatt sexuell lust) etc.

Allt fler kvinnor får underlivsbesvär av olika slag och utvecklingen accelererar. Allt fler män får prostataproblem. Stress skapar problem med minskad lust. Utifrån ett yogiskt perspektiv handlar alla problem länkade till underlivet om sexualchakrat, det andra chakrat nerifrån. Här finns lust, sexualitet, kreativitet och alla slags relationer. Stress är en viktig faktor men yogan pratar också om tidiga präglingar i livet, som kan bidra till denna typ av besvär.

Utmattning

Detta fokusområde ska du välja när du har långvariga utmattningssyndrom eller upplever brist på energi i vardagen.

Utmattning är det tillstånd som infinner sig när man är fysiskt eller psykiskt hårt ansträngd. Utifrån ett yogiskt perspektiv kan detta bl.a. handla om svårigheter att säga nej, sätta gränser, sätta andras behov framför sina egna. En oförmåga att lyssna inåt till kroppens signaler. Jag kämpar, ständigt, och pressar mig längre än vad som är rimligt. Jag läcker energi.

Ögon

Detta fokusområde ska du välja när du har olika ögonrelaterade besvär.

Trots att vi har minst fem sinnen tar de flesta av oss in väldigt mycket av intrycken utifrån via ögonen och synen. Vi tittar på små och stora skärmar hela dagarna vilket blir ensidigt och påfrestande för ögonen. Utifrån ett yogiskt perspektiv finns tanken ”vad är det jag inte ser, inte vill se, inte förmår se klart – både i det förflutna, i nuet och i min framtid?” Det kan finnas en rädsla, en ovilja, en oförmåga att se saker så som de verkligen är. Ser jag begränsningar eller möjligheter? Ser jag saker som i grunden positiva eller negativa? Ser jag även ditt perspektiv eller alltid bara från mitt håll? Vill jag alltid att allt ska vara annorlunda?

Öron

Detta fokusområde ska du välja om du ofta har öroninflammation, tinnitus etc.

Utifrån ett yogiskt perspektiv, som kopplar öron och hörsel till halschakrat, säger man ”vad är det jag inte vill lyssna på?” Det kan finnas mycket gammal ilska och frustration kopplat till detta. Hör jag ständigt ”fel”, missförstår jag ofta det som sägs?