Introduktion

MIMY - Mindfulness & MediYoga är en metod utvecklad av Sara Emilionie, yogaterapeut vid MediYoga Institutet. MIMY erbjuder träningsprogram som ligger i en struktur som uppmuntrar utövaren till daglig träning.  Övningar och meditationer är korta, och bygger på forskning som visat sig ge stora hälsovinster även vid små doser träning. Karaktäristiskt för MIMY är att programmen är enkla att utföra och syftar till balans både på yogamattan och utanför. Reflektionsdelen är central i träningen.

MIMY erbjuder tre olika utbildningar som riktar sig till vårdpersonal, skolpersonal och privatpersoner.

 Du kan läsa mer om MIMYs utbildningar här

MIMY pass ingår sedan 2014 i svensk forskning, bland annat på hjärtflimmerpatienter vid Danderyds Sjukhus.

Fördelar med MIMY

Mindfulness hjälper dig att bli mer fokuserad, prioritera bättre, fatta klokare beslut och agera medvetet istället för att reagera när du möter stress och framförallt förhålla dig klokare till svårigheter.

MediYoga hjälper dig att frigöra spänningar i kroppen, bli smidigare och mer flexibel- i kropp såväl som i sinne. Genom effektiva andningstekniker och enkla rörelser kan du själv skapa balans på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt.

MIMY syftar till att lära dig använda dessa metoder på ett sätt som ger dig ökad livskvalitet och minskad upplevelse av stress i din vardag.


Om Sara

saraProfilFromMMOL

Sara Emilionie arbetade som kommunikationskonsult i många år innan hon kom i kontakt med mindfulness och yoga. Idag är hon utbildad mindfulnessinstruktör och yogaterapeut ,verksam vid MediYoga Institutet i Stockholm. Hon har utvecklat den egna metoden MIMY som hon erbjuder via produkter, utbildningar, föreläsningar och den terapeutiska tjänsten Balans Online.

Sara har gått Mindfulness-Based Stress Reduction in Body-Mind Medicine, Training för professionella med Prof. Jon Kabat-Zinn & Dr Saki Santorelli, instruktörsutbildning för Dr Ola Schenström samt mindfulnessutbildningar på distans, bland annat vid Insight Meditation Center samt Mindful Schools.

Saras vision

Att få hela Sverige att meditera. Varför? För att ökad medvetenhet leder till minskat lidande, ökad glädje, fler skratt, mer styrka och kärleksfullare relationer. Med MIMY har Sara en önskan: att barn såväl som vuxna kommer i kontakt med sin inre kompass och kan utnyttja sin fulla potential. 

MIMYs mål

Förmedla hur yoga och mindfulness kan integreras i en hektisk vardag och hur förhållningssättet i mindfulness kan öka vår livskvalitét och minska vår stress.