Forskning

Yoga och Mindfulness är idag väletablerade metoder inom sjukvården och forskningsfältet är brett.


Svensk forskning på yoga

Ett grundläggande syfte i MediYoga är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället. I Sverige pågår forskning på MediYoga och MIMY sedan 1998. Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Centrum för Primärvårdsforskning och olika vårdcentraler runt om i landet är exempel på institutioner som undersöker yogans effekter på olika sjukdomar. Denna forskning har lett till att MediYoga sedan 2010 är en del av den svenska vården. Under 2014-15 startar flera stora studier på MediYoga och MIMY mot förmaksflimmer, hjärtsvikt, cancer och diabetes.

MediYoga internationellt

MediYoga börjar också röna forskarintresse internationellt, där det sedan mitten av 1900-talet finns mycket forskning på yoga och meditation. I Norge har man forskat på MediYoga vid Parkinson, i Finland startar under 2014-15 forskning på typ-1 diabetiker.

Svensk forskning på mindfulness

Forskning på Sahlgrenska i Göteborg har visat att patienter som genomgått mindfulnessprogram upplevde sig mer tillfreds med sina liv, fick en god hjärnvila och en större insikt i hur de skapar balans mellan aktivitet och vila.

Mindfulness Internationellt

Det har forskats på mindfulness sedan 70- talet då amerikanske molikylärbiologen Prof. Jon Kabbat Zinn formaliserade ett 8 v mindfulnessprogram och startade den stressreduktionsklinik som idag forfarande är navet för internationell forskning och utbildning. 2009 års nobelpristagare i medicin, Elizabet Blackburn har publicerat data som talar för att mindfulnessträning kan fördröja cellernas åldrande.

Medline

I den amerikanska databasen MEDLINE, som samlar 25% av världens alla forsningstidskrifter och där rymmer tiotals miljoner rapporter, finns tusentals publicerade studier som dokumenterar effekterna av yoga och meditation.

Länkar

  Du kan läsa mer om svensk forskning på MediYoga här
  Du kan läsa mer om all internationellt publicerad forskning på yoga och meditation i MEDLINE här